ชุดว่ายน้ำมุสลิม ชุดว่ายน้ำมุสลีมะห์ ขายชุดว่ายน้ำปลีกและส่ง

ชุดว่ายน้ำมุสลิม ชุดว่ายน้ำมุสลีมะห์ ขายชุดว่ายน้ำมุสลีมะห์ปลีกและส่ง ติดต่อ นิ 086 691 7598 nniji@hotmail.com 40 ม.9 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

Monday, February 06, 2006

สูตรสู่ความสำเร็จ

ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
แล้วจะพบว่า......
1) H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ 98 %
2) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
KNOWLEDGE หรือ ความรู้ มีค่าเท่ากับ 96 %
3) L+O+V+E=12+15+22+5 = 54%
LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %
4) L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%
LUCK หรือ โชค มีค่าเท่ากับ 47 %
Q ; ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!! แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ 100 %
- ใช่เงินหรือเปล่า ?……… .... .....ไม่ใช่ !!!!!
- ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?………ไม่ใช่ !!!!!
Q ; แล้วอะไรล่ะ ?
Ans. ; A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
ATTITUDE หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %
ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . . บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน "ทัศนคติ "
ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ “ทัศนคติ” ของเราเท่านั้น ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ
ความคิด & ทัศนคติ
สุดท้าย .... ลงมือทำ
อิ .. อิ !!! เจ๋งมะ